top of page

ZÒN PRATIK

Reprezante Ou

Nan Pratik la mwen konnen sa mwen fè pi byen. Pratik la ka ofri w kèk nan pi bon konsèy legal ak konsèy lè li rive preparasyon pou fiyans asirans lavi, plan siksesyon biznis ak dènye volonte ak testaman. Mwen konnen ke chak ka inik ak diferan, epi mwen pral aplike konesans apwofondi mwen espesyalis pou satisfè bezwen egzak ou yo. Senpleman mete, pwoteje dwa ou se sa mwen fè pi byen.

PREPARASYON POU ASIRANS VI

Contract Paper Signing

PLAN SKSESYON BIZNIS

Business Meeting

DÈNYE VOLONTE AK TESTAMAN

Business Meeting
bottom of page